Το’να χέρι νίβει τ’άλλο…

Αυτό το αίσθημα που σκάει ένα ψιθύρισμα μέσα στο μυαλό σου με την φράση «θα περάσουμε γαμάτα σήμερα!»

Γιατί μπάρμαν;

Το παράπονο του «πότε παιδί μου θα βρεις μια σοβαρή δουλειά;»